Gunn Vik

Gunn Vik

Regional Director Shipyards China, Korea and Singapore

gunn.vik@norwep.com
Phone: (+47) 905 60 335