Werner Karlsson

Werner Karlsson

Regional Director Middle East and engineering hubs Europe

werner.karlsson@norwep.com
Phone: (+47) 970 71 008

Nasrollah Gharesifard

Nasrollah Gharesifard

Energy Advisor Middle East

nasghar@norwep.com
Phone: +971 50 5525087

Events

0 forthcoming events, 7 past events.

Currently no planned events for United Arab Emirates.

Presentations

2 presentations. Latest update 29 August 2016

Priority projects

0 project.

Currently no published projects for United Arab Emirates.

Reports

2 reports. Latest update 5 July 2016

  • UAE Offshore Market Report 2016-2020 – Revised edition Expand Minimize INTSOK (Rystad Energy), 5 July 2016

    This report is based on the 2015 Annual Offshore Market Report by Rystad Energy.
    2016 Revision and compilation by INTSOK.
    All data and figures by Rystad Energy.

  • Næringsliv i landene rundt Gulfen. Norske muligheter i et tøft marked. Expand Minimize Ambassadene i Abu Dhabi, Riyadh og Teheran, 4 May 2016

    Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom ambassadene i Abu Dhabi, Riyadh og Teheran, Rapporten ser nærmere på forretningsklimaet i landene rundt Gulfen, nærmere to år etter at oljeprisen begynte å falle. Den tegner et bilde av situasjonen og utsiktene for privat næringsliv generelt, og norsk næringsliv spesielt, i Saudi-Arabia, Iran, De Forente arabiske emirater (FAE), Qatar, Kuwait, Bahrain og Oman. Rapporten er basert på samtaler med norsk næringsliv, virkemiddelapparatet og andre lands ambassader, samt offentlig tilgjengelig kildemateriale.