Energy Systems events

2 February 2017 "Main trends in international energy markets"

POSTPONED

Thursday morning breakfast meeting series – 2017

6 April 2017 Communicating the sustainability of your company

This seminar is part of our breakfast meeting series. The seminars take place at Statkraft on the first Thursday of every month from 07.45-09.30, with exception of July and August due to the summer holiday.

The second one will focus on communication.

2 March 2017 Digital transformation in the energy industry

We are pleased to launch the Norwegian Energy Partners breakfast seminar series for 2017, the main meeting point for the Norwegian energy community.

9 January 2017 Frokostseminar: Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst

Watch webcast:
https://www.youtube.com/watch?v=mHcVFnNJyik&feature=youtu.be1

Ti år siden Norge lanserte regnskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ . Sist uke fikk initiativet støtte i Stortinget , som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede i forbindelse med vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybar-investeringer i utviklingsland».

6 April 2017 Introduction to Georgia

In June we will organise a hydropower conference in Georgia (Batumi) in conjunction with the opening of Clean Energy Invest's hydropower plan Adjaristsquali.