Hydro power events

2 February 2017 "Main trends in international energy markets"

POSTPONED

Thursday morning breakfast meeting series – 2017

2 March 2017 Digital transformation in the energy industry

We are pleased to launch the Norwegian Energy Partners breakfast seminar series for 2017, the main meeting point for the Norwegian energy community.

9 January 2017 Frokostseminar: Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst

Watch webcast:
https://www.youtube.com/watch?v=mHcVFnNJyik&feature=youtu.be1

Ti år siden Norge lanserte regnskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ . Sist uke fikk initiativet støtte i Stortinget , som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede i forbindelse med vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybar-investeringer i utviklingsland».

14 - 16 March 2017 Hydropower AFRICA 2017

The AFRICA 2017 conference and exhibition will take place from 14 to 16 March 2017 at the Palais des Congrès de la Palmeraie in Marrakech, Morocco