Solar events

6 April 2017 Communicating the sustainability of your company

This seminar is part of our breakfast meeting series. The seminars take place at Statkraft on the first Thursday of every month from 07.45-09.30, with exception of July and August due to the summer holiday.

The second one will focus on communication.

9 January 2017 Frokostseminar: Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst

Watch webcast:
https://www.youtube.com/watch?v=mHcVFnNJyik&feature=youtu.be1

Ti år siden Norge lanserte regnskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ . Sist uke fikk initiativet støtte i Stortinget , som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede i forbindelse med vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybar-investeringer i utviklingsland».

29 May - 2 June 2017 Korea Advisor visit to Norway 2017

This is a great opportunity for members to meet Norwegian Energy Partners' local energy advisor in Korea to discuss business strategy and actions.

4 May 2017 Lær om EU-finansiering til forskningsprosjektet ditt

In Norwegian only!
Søk om EU-finansiering av forskningsprosjektet ditt! Dette seminaret er en del av en serie av frokostmøter som vi organiserer første torsdagen i måneden (med unntak av sommermånedene), hos Statkraft.

1 June 2017 Main trends in international energy markets

This seminar is part of our breakfast meeting series, organised on the first Thursday of every month (except during the summer) at Statkraft's auditorium in Lilleaker.

9 June 2017 Renewable energy luncheon in China

On the occasion of the participation of the Norwegian Minister of Petroleum and Energy, Mr Søviknes at the Clean Energy Ministerial in Beijing, we are planning a renewable energy luncheon in Beijing on 9th June. We invite our partners that are active in the renewable energy field to be a part of the luncheon.

29 May - 2 June 2017 Singapore Advisor visit to Norway 2017

This is a great opportunity for our partner companies to meet Norwegian Energy Partners' local energy advisor in Singapore to discuss business strategy and actions.

21 March 2017 Solar Day 2017

Norwegian Energy Partners samarbeider i år med Solklyngen og Scatec Solar for å arrangere en dag med kunnskapsdeling og diskusjoner om norske solbedrifters internasjonale ambisjoner og deltagelse.