Wind events

26 January 2017 Floating offshore wind 2017

On the 26th of January, Norwegian Energy Partners and Norwea organised Norway´s first floating offshore wind conference.

9 January 2017 Frokostseminar: Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst

Watch webcast:
https://www.youtube.com/watch?v=mHcVFnNJyik&feature=youtu.be1

Ti år siden Norge lanserte regnskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ . Sist uke fikk initiativet støtte i Stortinget , som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede i forbindelse med vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybar-investeringer i utviklingsland».

23 - 24 January 2017 Offshore wind Scotland trip 2017

Norwegian Energy Partners plan a visit to Scottish Renewables Offshore Wind Conference, Exhibition and Dinner in Glasgow on the 23rd and 24th of January.