Cooperating Partners

   
Energy Valley
https://www.energyvalley.com/
   
GCE Blue Maritime Cluster
https://www.bluemaritimecluster.no/gce
   
GCE NODE
https://www.gcenode.no/
   
GCE Ocean
https://www.gceocean.no/
GCE Ocean Technology
   
Kongsberg Innovation (previously NCE Systems Engineering)
https://kongsberginnovasjon.no
   
Norwegian Energy Solutions
Norwegian Energy Solutions
Norwegian Energy Solutions
   
Norwegian Offshore Wind Cluster
https://offshore-wind.no/
   
NOSCA – Clean Oceans
http://www.nosca.no
   
OG21
https://www.og21.no