Gjennomgang av Norges eksportstøtte, låne- og garantiordninger rettet mot fornybarinvesteringer i utviklingsøkonomier

23 April 2018 , NORWEA på oppdrag fra Norwegian Energy Partners, NHO og Zero

Denne rapporten er laget av NORWEA på oppdrag av Norwegian Energy Partners og NHO. Eksportkreditt Norge har bidratt med finansiell støtte og enkelte faglige innspill til rapporten. Rapporten er i all hovedsak basert på innspill fra norske eksportbedrifter, samtaler med norske og internasjonale aktører innenfor ECA, finans- og bistandsarbeid, samt et utvalg konsulentrapporter på samme tema fra 2016 til i dag. Rapporten skal forstås som et sammendrag av de viktigste innspillene fra disse samtalene, og rapportene som ligger til grunn. Rapporten kan dermed ikke nødvendigvis leses som et uttrykk for oppdragsgivernes standpunkt i temaene som omtales.