Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper

13 November 2018 , Rystad Energy

Den internasjonale omsetningen til norsk leverandørindustri var på 100 milliarder norske kroner i 2017.
De største markedene var Storbritannia, Brasil og USA.

Dette kommer frem i rapporten "Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper" levert til Olje- og energidepartementet fra Rystad Energy.

Hensikten med rapporten er å få kartlagt størrelsen på den internasjonale omsetningen til leverandørene i 2017, samt analysere og bryte denne omsetningen ned på geografiske markeder og produkt- og tjenestesegmenter.
Tilsvarende studier har blitt gjennomført siden midten av 1990 tallet.