Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper

10 October 2019 , Rystad Energy på oppdrag fra OED

In Norwegian only.
Vekst i både norsk og internasjonal omsetning i 2018:
Norske leverandører har hatt et krevende år også i 2018, både på norsk sokkel og internasjonalt. Likevel er det positiv utvikling fra 2017 til 2018; internasjonal omsetning øker med 3% til 102 milliarder NOK, mens norsk omsetning øker med 13% til 271 milliarder NOK.