Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen

10 October 2019 , Multiconsult på oppdrag fra Eksportkreditt, OED og NORWEP

In Norwegian only.
På oppdrag fra Eksportkreditt Norge, Olje- og energidepartementet og NORWEP har Multiconsult utarbeidet denne rapporten som kartlegger den norske fornybarnæringen. Hovedmålet er å gi en oppdatert kunnskap av aktivitetene i den norskbaserte fornybarnæringen.Rapporten inneholder både kvantitativ og kvalitativ analyse av næringen.