Introduction to Georgia

Energy systems Hydro energy

6 April 2017

Market: Norway

Location: Nedre Skøyen vei 2

Info

I juni organiserer vi en vannkraftkonferanse i Georgia (Batumi) i forbindelse med åpningen av Clean Energy Invest sitt vannkraftverk i Adjaristsqali.

På nyåret ble det også klart at Clean Energy Group fikk lisens for en ny utbygging på 436 MW lenger nord i landet.

NVE har gjennom flere år arbeidet med myndighetene for å få på plass gode rammebetingelser for vannkraft i Georgia. Det er klart at dette kan åpne for nye muligheter for flere norske selskaper.

Norwegian Energy Partners i samarbeid med Clean Energy Invest planlegger et seminar i Georgia (Batumi) i forbindelse med åpningen av anlegget i begynnelsen av juni.

For å berede grunnen for en slik reise og samtidig få innspill på hva det kan være interessant å ta opp på et slikt seminar så inviterer vi til et lunsjmøte i Oslo.

Tidspunkt: torsdag 6. april kl 11:30 – 14:00.

Sted: Multiconsults lokaler på Skøyen.

Program for møtet:

11:30 – 12:00 Lunsj og mingling.

12:00 – 12:20 Om Georgia – Observasjoner fra UD - Henrik Foyn Skjerve

12:20 – 12:40 NVEs program i Georgia, erfaringer og anbefalinger – Kjell Repp

12:40 – 13:00 Clean Energy Invest, erfaringer så langt med landet og med anlegget som snart settes i drift - Bård Mikkelsen

13:00 – 13:20 Clean Energy Invest, planer fremover og muligheter for norske leveranser i Georgia - Bjørn Brandtzæg

13:20 – 13:30 Delegasjon til Georgia i juni, program NORWEP - Line A Hagen

13:30 – 13:45 Q&A

13:45 – 14:00 Kaffe og mingling.