Events

Scatec Solar Innovation Challenge

Norwegian Energy Partners har gleden av å invitere deg til Solar Innovation Day.

Energy systems Solar energy

29 September 2017

Location:
Nedre Skøyen vei 2, Multiconsult ASA

Global oil & gas Market update Roadshow Oslo

Norwegian Energy Partners (NORWEP), with Rystad Energy and with generous support from Statoil, are presenting the Annual Offshore Oil & Gas Market Report 2018-2021 and NORWEP activities 2017/18.

15 September 2017

Market:
Global , Norway

Location:
Statoil Fornebu (Oslo)

Garantiordning for fornybar energi i utviklingsland

In Norwegian only!
En garantiordning som kan gi lavere lånekostnader for utbyggere av fornybar energi vil kunne bidra til kostnadseffektive klimakutt og teknologioverføring ute. En slik ordning vil også fremme grønn næringsutvikling nasjonalt og bygge opp under en voksende norsk fornybarnæring.

Energy systems Hydro energy Solar energy Wind energy

7 September 2017

Location:
Lilleakerveien 6a

Global oil & gas Market update Roadshow

Norwegian Energy Partners (NORWEP) and Rystad Energy presented the Annual Offshore Oil & Gas Market Report 2018-2021
And also an update on the Arctic and Cold Climate Solutions database and the project market reports as well as NORWEP activities 2017/18.

Oil & gas upstream

6 September 2017

Market:
Arctic & Cold Climate , Norway

Location:
Scandic Kristiansand Bystranda, Norway

Statoils leverandørdager

Statoil inviterer til leverandørdager i Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stjørdal, Hammerfest og Kristiansund.
Møt sentrale personer i Statoils ledelse for informasjon og dialog.

Oil & gas midstream Oil & gas upstream

5 September - 16 October 2017

Location:
Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stjørdal, Hammerfest, Kristiansund

Global oil & gas Market update Roadshow

Norwegian Energy Partners (NORWEP) and Rystad Energy presented the Annual Offshore Oil & Gas Market Report 2018-2021. Including an update on the Arctic and Cold Climate Solutions database and the project market reports as well as NORWEP activities 2017/18. The meeting was held at the Scandic Stavanger Forus Hotel on 24 August 2017.

24 August 2017

Market:
Arctic & Cold Climate , Norway

Location:
Scandic Stavanger Forus Hotel