Energibransjen bidrar til å fase ut kull i sør

Energy systems Hydro energy Solar energy

13 August 2019

Market: Norway

Location: Thon Hotel Arendal

Info

This event will be in Norwegian only.
Under Arendalsuka vil Norwegian Energy Partners, Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad og NABA arrangere en debatt om temaet "Energibransjen bidrar til å fase ut kull i utviklingsland" 

Vi ønsker å belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan den norske energibransjen kan bidra til å fase ut kull i utviklingsland. Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).

Deltagere:

- Espen Barth Eide, Klimapolitisk talsperson og Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
- Tellef Thorleifsson, CEO, Norfund
- Jon Lomøy, Direktør, Norad 
- Gunn Vik, Direktør Vannkraft, Norwegian Energy Partners (NORWEP)
- Heidi Finskaas, Direktør samfunnsansvar, KLP
- Marissa Ræstad, COO, SUNami Solar

Se program på arendalsuka nettsider: https://arendalsuka.no/event/user-view/10600