Hvordan kan norsk energisatsing stanse kullkraftverk?

Energy systems Hydro energy Solar energy

13th August 08:30 - 10:30

Market: Norway

Location: Thon Hotel Arendal

Info

This event will be in Norwegian only.
Under Arendalsuka vil Norwegian Energy Partners, Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad og NABA arrangere en debatt om temaet "Hvordan kan norsk energisatsing stanse kullkraftverk i utviklingsland?

Vi ønsker å belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan den norske energibransjen kan bidra til å fase ut kull i utviklingsland. Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).

Program:

08:30-09:00 – Mingling og frukt/kaffe
09:00-09:10 - Velkommen ved Tellef Thorleifsson, CEO, Norfund og Ørnulf Strøm, Leder, Avdeling for klima, energi og miljø,Norad
09:10-09:15 - Statsning på fornybar i regjeringsplatformen, Sveinung Rotvatn, Statsekretær Klima og Miljødepartementet
09:15-09:17 - Video fra Lake Turkana energiprosjekter i Kenya
09:17-09:25 - Status og veien fremover for den norske energibransjen, Sjur E. Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners
09:25-10:10 - Paneldebatt: Hvordan kan energibransjen bidra til å fase ut mer kull i utviklingsland?

  • Moderator: Heikki Eidsvoll Holmås, Senior Rådgiver Multiconsult
  • Aksel Jakobsen, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Espen Barth Eide, Klimapolitisk talsperson og Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar, KLP
  • Mikkel Tørud, CFO, Scatec Solar,
  • Marissa Ræstad, COO Sunami Solar
  • Marius Holm eller Per Kristian Sbertoli, Zero

Se program på nettsidene til Arendalsuka: https://arendalsuka.no/event/user-view/10600