Hvordan kan norsk energisatsning stanse kullkraftverk?

Energy systems Hydro energy Solar energy

13 August 2019

Market: Norway

Location: Thon Hotel Arendal

Info

This event will be in Norwegian only.
Under Arendalsuka vil Norwegian Energy Partners, Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad og NABA arrangere en debatt om temaet "Hvordan kan norsk energisatsning stanse kullkraftverk i utviklingsland?

Vi ønsker å belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan den norske energibransjen kan bidra til å fase ut kull i utviklingsland. Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).

Program:

08:30-09:00 – Mingling og frukt/kaffe

09:00-09:10 - Velkommen ved Tellef Thorleifsson, CEO, Norfund og Ørnulf Strøm, Leder, Avdeling for klima, energi og miljø,Norad

09:10-09:15 - Statsning på fornybar i regjeringsplatformen, Sveinung Rotvatn, Statsekretær Klima og Miljødepartementet

09:15-09:17 - Video fra Lake Turkana energiprosjekter i Kenya

09:17-09:25 - Status og veien fremover for den norske energibransjen, Sjur E. Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners

09:25-10:10 - Paneldebatt: Hvordan kan energibransjen bidra til å fase ut mer kull i utviklingsland?

  • Moderator: Heikki Eidsvoll Holmås, Senior Rådgiver Multiconsult
  • Aksel Jakobsen, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Espen Barth Eide, Klimapolitisk talsperson og Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar, KLP
  • Mikkel Tørud, CFO, Scatec Solar,
  • Marissa Ræstad, COO Sunami Solar
  • Marius Holm eller Per Kristian Sbertoli, Zero

Se program på arendalsuka nettsider: https://arendalsuka.no/event/user-view/10600