Lansering av markedsrapport for vannkraftbransjen

Hydro energy

30 January 2020

Market: Norway

Info

Bli med på frokostseminar og lansering av markedsrapport og prioriterte prosjekter for vannkraftbransjen! Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Norwep, Eksportkreditt og Capgemini.

This event will be held in Norwegian

Vannkraft er verdens største kilde til fornybar energi. Norske leverandører har gjennom mange tiår levert teknologi og tjenester verden over og er godt posisjonert til å vinne nye kontrakter. 

På bestillingen fra NORWEP og Eksportkreditt Norge har konsulentselskapet Capgemini Invent kartlagt vannkraftmulighetene i totalt 23 land, hvorav 14 er prioriterte. Formålet er å gi norske bedrifter anvendbar kunnskap om markedsvekst, mulige kunder og rammebetingelsene land for land. 2020-rapporten blir presentert på et frokostseminar hor Eksportkreditt Norge 30. januar.

Tid: Torsdag 30 Januar 08:30 -10:30  (Frokost fra 08:00)

Sted: Eksportkreditt, Cort Adelers gate 30

Program:

08:00 - 08:30 Frokost
08:30 - 08:35 Velkommen ved Norwegian Energy Partners og Eksportkreditt
08:35 - 09:00 Presentasjon av markedsrapport - Thomas Benestad og Ellef Kure, Capgemini
09:00 - 09:15 Hvordan blir et vannkraftprosjekt finansierbart: Vilde G. Larsen, Eksportkreditt
09:15- 09:50  Panel: diskusjon om utfordringer og muligheter i utvalgte markeder:
                         Ivar Slengesol, Eksportkreditt (moderator)
                         Elisabeth Lokshall, Multiconsult
                         Tom Jacobsen, Sedicon
                         Øystein Lilleland, Norconsult
                         Magnus Westlie, Rainpower/Hymatek
                         Tor Berntsen, Malthe Winje
09:50 - 10:30 Avslutning/mingling