Næringsutvikling og innovasjon - karbonfangst & lagring

Energy systems OG Midstream and LNG

07. desember from 09:00 - 11:30 CET

Market: Norway , Norway

Info

Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge sammen med OED arrangerte et seminar den 7. desember for å se på næringsutvikling og innovasjon knyttet til karbonfangst & lagring (CCS). Næringslivet fikk muligheten til å være med å bidra til fremtidens håndtering av CO2, utvikle nye og forbedrede teknologier og komme med løsninger for å få ned kostnader i hele verdikjeden.

Mer enn 250 fulgte webinaret om industrielle muligheter i forbindelse med Langskip prosjektet. Olje og energiministeren åpnet webinaret, etterfulgt av Equionor’s Prosjekt Direktør Sverre Overå som gikk gjennom Northern Lights prosjektet. Deretter fulgt av 20 industriaktører innenfor ulike teknologi områder som representerte små og store innovative industri bedrifter. Espen Barthe Eide fulgte hele seminaret og gav sin helhjertede støtte til prosjektet.

Stor enighet om at de industrielle mulighetene er store, men at fremtiden er nå. Norge har en unik mulighet til å ta en posisjon innenfor CCS. Industrien er kommitert til å bidra til ny teknologi og redusere kostnadene. Spesielt hvis vi får til en skalering og et regelverk som er tilpasset CCS.  

Webinaret ble etterfulgt av 4 workshoper innenfor CO2- fangst, transport og lagring samt IT/digitalisering. Mange kontakter og ideer er kommet frem, og dette vil bli etterfulgt av flere Workshoper.

Vil du lære mer eller ikke fikk vært med, lytt til opptak fra seminaret som du finner her  
med passord 1CCSNOR*.

Her finner du  Oppsummering fra gruppediskusjoner og konklusjon fra fellessesjon

Har du forslag til temaer og videre arbeid ta kontakt .

AGENDA

09.00

Åpningsinnlegg
Olje- og energiminister Tina BruOlje- og energidepartementet

Northern Lights prosjektet og muligheter for industriutvikling og innovasjon 
Sverre Overå, Prosjektdirektør for Northern Lights, Equinor

09.25    Industripolitisk panel
             Moderator: Sjur Bratland, administrerende direktør, NORWEP 

  • Mottaksterminalen på Øygarden og muligheter for Norge
  • CO2-fangst
  • CO2-transport
  • CO2-lagring
  • IT/digitalisering

10.30    Gruppediskusjoner innen ulike teknologiområder

 

Samarbeid mellom

NORWEP
    
IN
OED