Norske leveransemodeller for havvind: Presentasjon av resultater og råd til leverandørindustrien

Wind energy

15 June 12:30 - 13:30 CEST

Info

Webinaret er i regi av Norsk Industri og gir deg resultatene og rapportene fra en større kartlegging av norsk leverandørindustri til havvind.

Det arbeides intenst for at for at norske leverandørbedrifter skal kunne ta en større del av havvindmarkedet, både i Nordsjøen og globalt. 11. juni legger OED frem Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser og veileder til forskriften om havvind. EUs strategi for vindkraft til havs har ambisjon om offshore vindkapasitet til minst 60 GW innen 2030 og 300 GW innen 2050.

Webinaret 15. juni gir deg resultatene og rapportene fra en større kartlegging av norsk leverandørindustri til havvind. Det blir gitt gode råd til leverandørbedrifter som ønsker å satse på havvind. Hovedtemaer er gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind i større skala på norsk sokkel og konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Olje- og energiminister Tina Bru innleder møtet, prosjektleder Elly Bjerknes forteller om prosjektet og gruppeledere presenterer resultater fra arbeidet. Olje- og energidepartementet er medarrangør og del-finansierer prosjektet.

Du møter:

  • Olje- og energiminister Tina Bru
  • Elly Bjerknes, prosjektleder, Norsk Industri
  • Øystein Refsland Andreassen, Aibel
  • Christopher Riel, Aker Solutions
  • Elisabeth Haugland Austrheim, Norwegian Offshore Wind Cluster
  • Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners
  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Les mer om prosjektet Leveransemodeller for havvind