Økte krav til maritim næring i det grønne skifte

Energy systems OG Midstream and LNG

1 December 2020

Market: Norway

Location: Norge

Info

Interessert i å lære mer om Poseidon Principles, finansinstitusjonenes internasjonale klimainitiativ for shipping? 

I samarbeid med Network LNG Norway og DNV GL presenterer NORWEP et webinar som har som hensikt å gi bedre innsikt i Poseidon Principles. Vi har invitert representanter fra næringen som på ulike måter jobber med Poseidon Principles til å fortelle mer om prinsippene og hva det krever av den maritime næringen. 

Dato: 1. desember 2020
Tid: 09:00 - 10:30 CET 
Sted: Zoom webinar 

Agenda

09:00 - Velkommen - ved Egil Rensvik, Prosjektleder, Energy Network Norway
09:05 - Poseidon Principles. Konsekvenser for banker, redere og tilgangen på kapital - ved Knut Ola Skotvedt, Senior Vice President, DNB
09:25 - Krav til shipping for grønn finansiering - ved Fanny Fabricius Bye, Senior Sustainability Manager, Eksportkreditt/GIEK.
09:45 - Tekniske og operasjonelle utfordringer – kritisk for å håndtere konkurransekraft og verdier - ved Helge Hermundsgård, DNV GL
10:05 - Q&A, moderert av Eirik Melaaen, Direktør for Midtstrøm & LNG, Øst Africa og Singapore
10:30 - Ferdig

Om Poseidon Principles

Poseidon-prinsippene er et globalt rammeverk for å vurdere og offentliggjøre klimatilpasning i finansinstitusjonenes rederiporteføljer. De etablerer en felles, global metode for kvantitativt å vurdere og avsløre om finansinstitusjonenes utlånsporteføljer er i tråd med vedtatte klimamål. Dermed fungerer de også som et viktig verktøy for å støtte ansvarlig beslutningstaking. Les mer på www.poseidonprinciples.org

Et annet initiativ som det er viktig å være klar over er Sea Cargo Charter ( https://www.seacargocharter.org ).  Dette er et globalt rammeverk for å veilede befraktere/charter til å velge miljøvennlige løsninger og følger internasjonale avtaler.

Praktisk informasjon om webinaret: 

  • Arrangementet vil finne sted i webinartjenesten Zoom. Etter registrering vil du motta en link til å delta på arrangementet 1 dag før webinaret. Vennligst kontroller søppelfolder hvis du ikke kan se den. 
  • Registrer deg via linken over. Deltakelse er gratis for alle, men registrering er nødvendig. 
  • Når du registrerer deg godtar du at vi registrerer deg som en deltaker hos Zoom. 
  • Hvis du ønsker å delta på arrangementet via nettleser, oppfordrer vi til å bruke Google Chrome.