DNV GL Global Energy Transition Outlook

Wind energy Hydro energy Oil & gas upstream Solar energy Oil & gas midstream Energy systems

24 November 2017

Market: Norway

Location: DNB HQ, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Info

N.B. This event is in Norwegian only.

Hvordan vil verdens energifremtid se ut?
Hvor raskt skjer endringene og hvordan vil de påvirke oss?

Som et av verdens ledende sertifiserings- og rådgivingsselskap for shipping, olje og gass, kraft- og fornybar-næringene har DNV GL utarbeidet "Energy Transition Outlook 2017". Dette er en uavhengig prognose for utviklingen i verdens energisystem og -markeder frem mot 2050. Denne rapporten vil presenteres på vårt frokostmøte den 24. november hos DNB.

DNV GL forventer store endringer. Mer energieffektivitet kombinert med innovasjoner innen energilagring og fornybar energi vil føre til lavere energipriser og at verden blir mindre avhengige av fossil energi. Verdens totale energiforbruk ventes å flate ut, på tross av at både befolkningen og den globale økonomien fortsetter å vokse.

På frokostmøtet vil DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen presentere "Energy Transition Outlook 2017". Torbjørn Kjus, Senior oljeanalytiker i DNB, vil presentere sitt syn på forventet etterspørsel og oljepris mens møtet avsluttes med at funnene i rapporten diskuteres i en paneldebatt med Remi Eriksen, Torbjørn Kjus, Håkon Haugli i Abelia og Maria Moræus-Hansen i Engie.

Registreringsdeadline: 21. november.

Dato: 24. november 2017
Tid: 8.00-10.00 (Frokost og registrering fra 08.00. Møtestart 8.30).
Sted: DNB HQ, møterom "Bankboksen"
Adresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Dette frokostmøtet er organisert i samarbeid med DNV GL, DNB og Abelia.