Frokostseminar: Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst

Energy systems Hydro energy Solar energy Wind energy

9 January 2017

Location: Grand Hotell, Karl Johans gate 31

Info

Watch webcast:
https://www.youtube.com/watch?v=mHcVFnNJyik&feature=youtu.be1

Ti år siden Norge lanserte regnskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ . Sist uke fikk initiativet støtte i Stortinget , som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede i forbindelse med vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybar-investeringer i utviklingsland».

Vi har gleden av å invitere politikere, næringslivsledere og utviklings- og miljøorganisasjoner
til diskusjon:

Program:
Ordstyrer: Beate Nossum, Footprint.
Introduksjon: Kort om bakgrunnen for initiativet
v/Terje Osmundsen, Scatec Solar og Erik Dugstad, DNV GL

Ren energi: Hva trengs for å nå Paris- og 2030-målene?
  - Oppdatering fra Marrakech, forhandlingsleder Henrik-Hallgrim Eriksen, Klima- og miljødep.
  - Hvordan mobilisere privat kapital til fornybarinvesteringer i utviklingsland?
    Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning.
  - Hva hindrer akselerert fornybarutbygging i u-land?
    Kjell Roland, adm.direktør, Norfund.

Mulighetsrommet for Norsk næringsliv:                     
Marius Holm, Leder i Zero
John Andersen Jr., CEO, Scatec AS
Representant fra NHO (TBC)

Tid for et nytt klimainitativ?
Samtale med inviterte politikere.

Paris-avtalens mål fordrer en kraftig akselerert utbygging av fornybar energi i utviklingslandene det nærmeste tiåret. Norge har i likhet de andre i-landene forpliktet seg til å bidra med finansiering, bl.a, gjennom FNs Grønne fond og andre internasjonale initiativ. Fornybarnæringens initiativ går ut på at Norge - i tillegg til FN-sporet - engasjerer seg med direkte investeringer og teknologi- og kompetanseoverføring for å bidra til en raskere utbygging av fornybar energi i sør. Det foreslåtte partnerskapet vil kunne gi ekstra klimakutt tilsvarende minst 10 million tonn CO2 per år innen 2025,
foruten å understøtte bærekraftig vekst i sør og stimulere verdiskapingen i norsk bedrifter.