Garantiordning for fornybar energi i utviklingsland

Energy systems Hydro energy Solar energy Wind energy

7 September 2017

Location: Lilleakerveien 6a

Info

In Norwegian only!
En garantiordning som kan gi lavere lånekostnader for utbyggere av fornybar energi vil kunne bidra til kostnadseffektive klimakutt og teknologioverføring ute. En slik ordning vil også fremme grønn næringsutvikling nasjonalt og bygge opp under en voksende norsk fornybarnæring.

I høstens første frokostmøte ønsker vi å følge opp vårt vellykkede seminar under Arendalsuka med et møte der vi går i dybden på hvordan en slik ordning bør innrettes.

Program:
Bakgrunnen for initiativet og tanker om gjennomføring
Terje Osmundsen, Scatec Solar

GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi
Ute Borghardt, GIEK

Investeringsgarantier sett fra långivende bank
Ole Gran, DNB

UDs arbeid med finansiering av fornybar energi i utviklingsland
Morten Svelle, UD

Diskusjon

 

Seminaret vil være på Statkraft Auditorium (Lilleakerveien 6a).
Kaffe og enestående god frokost vil bli servert 07:45
Møtet varer fra 08:00 - 09:30

Seminaret er en del av vår frokostmøte-serie, organisert den første torsdag i hver måned. Høstens møter vil holdes 7.september og 2.november. Møtested blir som vanlig Statkrafts auditorium på Lilleaker.