Network LNG Norway nettverksmøte i samarbeid med NORWEP

26 September 2017

Location: Veritas 1, 1363 Høvik

Info

Network LNG Norway i samarbeide med NORWEP og partnere inviterer til et spennende LNG seminar den 26. September hos DNV GL på Høvik fra kl 12.00 – 17.00

Vi står overfor økende krav til redusert utslipp fra skipsfart og industri. I tillegg er investeringskostnadene for nye LNG infrastrukturløsninger store og beslutningstiden kan være lang. 
Dette gir muligheter for å ta i bruk nye og innovative teknologiske løsninger.

Dette i kombinasjon med bruk av LNG som energikilde vil være et godt miljøtiltak på veien til et grønnere og mer effektivt samfunn.
Norge og norske selskaper har vært ledende globalt i å ta bruk LNG for småskala anvendelser, og det viktig at vi klarer å beholde våre fortrinn og bidra til økt verdiskaping i en stadig sterkere internasjonal konkurranse.

Seminaret retter seg mot norske selskaper innen LNG infrastruktur og tar for seg følgende:

  • Internasjonale markedsmuligheter for konvensjonell og småskala LNG.
  • LNG Logistikk verdikjeder – fra sourcing av LNG til bruk innen skipsfart, kraftproduksjon og industrianvendelsen
  • Nye løsninger for å muliggjøre LNG prosjekter med fokus på reduksjon av CAPEX og OPEX

Sted: DNV GL, 2 etg, Veritas 1, 1363 Høvik

Seminaret er gratis.

Kontaktperson i NORWEP: Gulbrand Wangen ( gulbrand.wangen@norwep.com )