Equinors leverandørdager 2018

20 - 21 August 2018

Location: Oslo

Info

IN NORWEGIAN ONLY

Equinor inviterer til leverandørdager i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hammerfest og Kristiansund.
Møt sentrale personer i Statoils ledelse for informasjon og dialog om blandt annet Equinors pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter.

OSLO
20. august. Equinor Fornebu, auditoriet. Dagen gjennomføres på norsk.
Påmelding: LINK

BERGEN
23. august i samarbeid med Bergen Næringsråd. Dagen gjennomføres på norsk. 
Påmelding: Mer info kommer

STAVANGER
27. august i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Påmelding: Mer info kommer

KRISTIANSAND:
Tentativt september. Dagen gjennomføres på norsk.
Påmelding: Mer info kommer

HAMMERFEST
Tentativt oktober. Dagen gjennomføres på norsk.
Påmelding: Mer info kommer

KRISTIANSUND:
6. desember i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Dagen gjennomføres på norsk.
Påmelding: Mer info kommer

Det er begrenset plass på de ulike lokasjonene og påmeldingen foregår etter «første mann til mølla»-prinsippet. Maks antall deltakere pr. leverandør er i utgangspunktet satt til to personer pr. lokasjon, men vi tar forbehold om mulige endringer for å kunne få plass til så mange leverandører som mulig. Endelig bekreftelse på deltagelse sendes på mail.

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt på gm_SupplierDays@statoil.com