Seminar om norsk vannkraft i Afrika

Hydro energy

4 December 2018

Market: Norway

Location: Norad, Rom 5-28 infosenteret, Bygdøy Allé 2

Info

Den 4. desember arrangerte vi et seminar for vannkraftsbransjen og virkemiddelapparatet om norsk vannkraft i Afrika.

Temaer som ble diskuteret under møtet var Afrikas vannkraftspotensiale, status og nylige erfaringer fra norske selskaper og institusjoner. I tillegg så vi sammen på veien videre og hva som må til for at den norske vannkraftsindustrien skal lykkes i Afrika. I tillegg til viktige vannkraftaktører, bidro Utviklingsminister Nikolai Astrup, Statssekretær i OED Toril Charlotte Ulleberg Reynolds og Åsmund Aukurst i Stortingets energi- og miljøkomité med sine innspill i diskusjonen om hva som skal til for å lykkes. Astrup kunne også røpe at regjeringen arbeider med å utarbeide en strategi for fornybar energi som vil bygge på innspill fra oss og industrien. Tiltak for risikoavlastning vil stå sentralt i dette arbeidet. Dette er noe vi i NORWEP har arrangert flere nettverksmøter om og som vannkraftsindustrien har etterlyst lenge.

Norad var vertskap for arrangementet. Samarbeidspartnere var Zero, Norfund og SN Power.