Solar Day 2017

Solar energy

21 March 2017

Location: karenslyst alle 2

Info

Norwegian Energy Partners samarbeider i år med Solklyngen og Scatec Solar for å arrangere en dag med kunnskapsdeling og diskusjoner om norske solbedrifters internasjonale ambisjoner og deltagelse.

Video of presentations given at Solar Day 2017

Siden INTPOW Solar Day i 2016 har solenergimarkedet vokst ytterligere og prisene har kommet ned på et nivå der solenergi i en rekke markeder er konkurransedyktig med mange andre former for energiproduksjon. Samtidig har Trump inntatt presidentembetet, Kina og Saudi-Arabia har annonsert store investeringer i solenergi og veksten er stor og økende i en rekke utviklingsregioner.

I Norge fikk Solklyngen tildelt ARENA-midler fra myndighetene for å utvikle industrien i Norge.
I desember I fjor ble det etablert en innovasjonsgruppe innenfor solklyngen som skulle arbeide med muligheter og utfordringer for den norske solenergiklyngen i internasjonale markeder.

Deltagerne i gruppen ble i det siste møtet enige om at International Solar Day er en god plattform for å analysere den norske verdikjedens internasjonale virksomhet og ambisjoner. Arrangementet vil derfor i stor grad fokusere på behov og kunnskapsdeling i et internasjonalt perspektiv samt søke å diskutere muligheter for prosess i den norske klyngen for å øke verdien av klyngen i et internasjonalt perspektiv.

Scatec AS ønsker oss velkommen i sine lokaler i Karenslyst allé 2. Møtet vil bli holdt på norsk.

Deltakelse for medlemmer av Norwegian Energy Partners eller Solklyngen er gratis. For ikke-medlemmer koster det 1000 (eksl. MVA)

Seminaret organiseres i samarbeid med Scatec AS og Solklyngen.