Status og utsikter for Norges energinæring

10 October 2019

Market: Norway

Location: Eksportkreditt Norges, Cort Adelers gate 30, Oslo

Info

Norwegian Energy Partners, Eksportkreditt Norge og Olje- og Energidepartementet inviterer til frokostseminar 10. oktober hvor vi presenterer ferske tall og fremtidsutsikter for Norges energinæringer: fornybar energi og leverandørindustrien til offshore olje og gass.

Hva har skjedd i Norsk energinæring i 2018? Ser vi konturene av endringer i energinæringene? Finner den økte interessen for fornybar energi gjenklang i statistikken? Er det forandringer for leverandørindustrien til olje- og gass etter nedturen de siste årene? Og, ikke minst – hva kan vi vente i norsk energinæring i årene fremover?

Få med deg siste tilgjengelige tall knyttet til omsetning, eksport, investeringer, arbeidsplasser og vekstutsikter.

Arrangementet er et samarbeid mellom NORWEP, Eksportkreditt Norge og Olje- og Energidepartementet. Rapportene som lanseres er utarbeidet av hhv. Multiconsult og Rystad Energy.

Velkommen til frokostmøte og lanseringer 10. oktober 2019!

AGENDA:

08:00-08:30 Registrering, kaffe og mingling
 
08:30-08:35 Velkommen
 
08:35-08:55 Rapportlansering: Norsk fornybar energi næring (ved Multiconsult)
 
08:55-09:10 Rapportlansering: Leverandørindustrien til offshore olje og gass (ved Rystad Energy) 
 
09:10-09:20 Innlegg av Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg
 
09:20-09:35 Danmarks ambassadør til Norge Jarl Kåre Frijs-Madsen om Danmarks satsning på eksport av energiteknologi 
 
09:35-09:50 Samtale om funn og trender i begge rapportene, med administrerende direktør i Eksportkreditt Norge Otto Søberg og administrerende direktør i NORWEP Sjur Bratland