Statusrapport for Norges energinæringer

Energy systems Hydro energy OG Midstream and LNG Oil & gas upstream Solar energy Wind energy

30 October 2020

Market: Norway

Location: Live Stream

Info

Eksportkreditt, NORWEP og Olje- og energidepartementet presenterer ferske tall for Norges energinæringer: fornybar energi og leverandørindustrien til offshore olje og gass.

Fredag 30. oktober kl 12.30 presenterer NORWEP, Eksportkreditt, og Olje- og energidepartementet ferske tall for Norges energinæringer: fornybar energi og leverandørindustrien til offshore olje og gass.

Rapportene presenterer oppdaterte tall knyttet til omsetning, eksport, investeringer og arbeidsplasser.

Arrangementet er et samarbeid mellom Eksportkreditt Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og Energidepartementet. Rapportene som lanseres er utarbeidet av hhv. Multiconsult og Rystad Energy.

Arrangementet er digitalt, og deltakelse er gratis.

 

PROGRAM

12:30  Velkommen

12:35  Rapportlansering: Norsk fornybar energinæring (ved Shreya Nagothu, konsulent, Renewable Energy Advisory Services, Multiconsult)

12:50  Rapportlansering: Leverandørindustrien til offshore olje og gass (ved Jan Byrkjeland, Senior Partner & Head of Consulting EMEA, Rystad Energy)

13:05  Innlegg ved olje- og energiminister Tina Bru

13:15  Innlegg ved  H.E. Richard Wood, Storbritannias Ambassadør til Norge

13:25 Paneldebatt med bla. olje- og energiminister Tina Bru, Ambassadør Richard Wood, Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP, og Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt

Please note that this event will be held in Norwegian