Strategimøte for vannkraftpartnere i NORWEP

Hydro energy

22 August 2019

Market: Norway

Location: SN Power, Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo

Info

Bli med på vårt årlige strategimøte for vannkraftpartnere i NORWEP (This event is in Norwegian)

Tid: Torsdag 22 august 08:30 - 12:00
Sted: SN Power, Lilleakerveien 2A

Agenda

  • Oppsummering og status for eksporttall 2030
  • Presentere toolkit for vannkraftnæringen
  • Informasjon om vår kompetansedatabase - Norwegiansuppliers.no
  • Presentasjon av  markedsinteressene til vannkraftbransjen (resultat fra kartlegging i regi av NORWEP)
  • Informasjon om prosjekt og etableringsmidler og hvordan søke ved Innovasjon Norge og Nofas
  • Gruppeoppgave: Hva vil du at NORWEP skal fokusere på i 2020?