Statusrapport Norges energinæringer

Utviklingen i Norges energinæringer: fornybarnæringen og leverandørindustrien til olje og gass

I løpet av 2019 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på nesten 30 prosent. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2019 i en omsetningsvekst på 16 prosent. 

Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper

30 October 2020 , Rystad Energy på oppdrag fra OED

In Norwegian only

Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen i 2019

30 October 2020 , Multiconsult på oppdrag fra OED, NORWEP og Eksportkreditt Norge

In Norwegian only