Energy Systems

Events - - Partners

Næringsutvikling og innovasjon - karbonfangst & lagring

Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge sammen med OED vil arrangere et seminar den 7. desember for å se på næringsutvikling og innovasjon knyttet til karbonfangst & lagring (CCS). Vi håper næringslivet bruker denne muligheten til å være med å bidra til fremtidens håndtering av CO2, utvikle nye og forbedrede teknologier og komme med løsninger for å få ned kostnader i hele verdikjeden.

Energy systems

07. desember from 09:00 - 11:30 CET

Market:
Norway , Norway