Not a partner?

Not a partner?

Being a NORWEP partner makes your job easier. Learn about the benefits we offer and how to apply for a partnership

View benefits

Have you forgotten your password?

If so, please enter your email address and we will create a new password and send it to you.

Register user

All fields are required.

As on the old website, you will have to log in to access market reports and to register as a partner for our events. To create an account, please fill out the registration form on this page, and confirm your email address (you will get an email from us after you have clicked on the “Register” button). You have now successfully created your NORWEP user account.

There is more than one company registered under your domain.

The following companies are registered for [Domain]
Cancel

Your interests

Choose the technologies and solutions you are interested in.
You can update these later on your profile.

Almost there!

Please check your inbox

To activate your user account, confirm your email address by clicking the link we sent to [email@domene.com]

Please be sure to check your spam folder too.

16 January, 09:00-12:00 Oslo, Norway Add to calendar
Konferansesenteret NHO i Middelthuns gate 27 - Møterom Sinnataggen View on map

Price

NORWEP Partner: Free

Non-partner: Free

Markets

Global

Bakgrunn
Afrika er i endring. Afrika blir viktigere. For verden og for oss. Regjeringen har derfor besluttet å utarbeide en ny strategi for Norges samlede forhold til Afrika. Strategien skal ikke bare gi retning for myndighetenes samarbeid med afrikanske land og institusjoner. Den skal også stimulere næringsliv, forskere, sivilt samfunn til sterkere partnerskap med vårt nabokontinent.

Afrikas befolkning øker raskt – den forventes å doble seg frem til 2050. Det betyr et enormt behov for mer energi i tiårene fremover. Allerede mangler 600 millioner afrikanere tilgang på elektrisitet. Kontinentet har det laveste forbruket av moderne energi av alle regioner. Skal Afrika vokse, industrialisere og utvikle offentlige tjenester, må energiforbruket kraftig opp. Det er en mulighet for langt sterkere samarbeid mellom Norge og afrikanske land. Afrika har førsteklasses energiressurser – og samtidig et enormt behov for mer kostnadseffektiv energi. Norge har førsteklasses energiselskaper og -teknologier. Og regnes som «best i klassen» når det gjelder energiregulering og forvaltning av energiinntekter. Både Afrika og Norge har viktige roller i Europas energisikkerhet.

På dette møtet inviterer vi næringslivets synspunkter (nedenfornevnte spørsmål er ikke uttømmende):

  1. Hva næringslivet ser som muligheter og utfordringer på energiområdet i Afrika
  2. Hvilken teknologi / tjenester bør Norge og norske selskaper bidra med
  3. Hvordan norske myndigheter best kan støtte økt handel og investeringer innen energi mellom Norge og afrikanske land
  4. Hvordan er investeringsviljen for etablering i Afrika blant norske selskaper

Agenda

Tid Program
09.00 – 09.30  Ankomst 
09.30 – 09.35 

Energi i den nye Afrikastrategien 

v/statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik, Utenriksdepartementet 

09.35 – 09.55 

DEL I – Det overordnede energibildet 

Africa Energy Scenarios 
v/Head of Analysis Per Magnus Nysveen, Rystad Energy 

09.55 – 10.15 

Renewable Energy Opportunities in Africa 
v/Director Elizabeth Press, International Renewable Energy Agency 

10.15 – 10.30  Spørsmål fra salen
10.30 – 10.40 

Del II – Energi i Afrika sett fra næringslivet – utfordringer og muligheter 

Afrika sett fra Equinor 
v/Vice President Bjørn Kåre Viken

10.40 – 10.50 

Scatec og fornybarmuligheter i Afrika 
v/Head of Government Affairs Enja Sæthren 

10.50 – 11.00 

Aker / OneSubsea – muligheter og utfordringer i Afrika 
v/TBC 

11.00 – 10.10 

Norwep – engasjement og muligheter i Afrika 
v/direktør Bjørn Kahrs 

11.25 – 11.55  Ordet er fritt for andre selskaper 
11.55 – 12.00  Oppsummering v/statssekretær Kravik 

Collaborators