Not a partner?

Not a partner?

Being a NORWEP partner makes your job easier. Learn about the benefits we offer and how to apply for a partnership

View benefits

Have you forgotten your password?

If so, please enter your email address and we will create a new password and send it to you.

Register user

All fields are required.

As on the old website, you will have to log in to access market reports and to register as a partner for our events. To create an account, please fill out the registration form on this page, and confirm your email address (you will get an email from us after you have clicked on the “Register” button). You have now successfully created your NORWEP user account.

There is more than one company registered under your domain.

The following companies are registered for [Domain]
Cancel

Your interests

Choose the technologies and solutions you are interested in.
You can update these later on your profile.

Almost there!

Please check your inbox

To activate your user account, confirm your email address by clicking the link we sent to [email@domene.com]

Please be sure to check your spam folder too.

Eksport og utenlandsomsetning for den norskbaserte offshore leverandørindustrien i 2022

Eksport og utenlandsomsetning for den norskbaserte offshore leverandørindustrien i 2022

Eksport og utenlandsomsetning for den  norskbaserte offshore leverandørindustrien i 2022

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics kartlagt eksport og utenlandsomsetning i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen.

2.48 MB

For denne kartleggingen innebærer dette at vi har sendt ut en spørreundersøkelse til bedrifter i offshore leverandørindustri. I de tilfeller vi ikke har fått svar, har vi supplert undersøkelsen gjennom analyse av selskapenes regnskaper. I tillegg har vi analysert SSBs eksportstatistikk basert på det internasjonale klassifiseringssystemet Harmonized System (HS), samt analysert SSBs statistikk knyttet til omsetning i olje- og gassnæringen, leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, kraftforsyning og annen industri utenom leverandørindustrien og kraftforsyning. Statistikken, som er av relativt ny dato, er utarbeidet gjennom både HS-koder og en større spørreundersøkelse til selskapene.