Not a partner?

Not a partner?

Being a NORWEP partner makes your job easier. Learn about the benefits we offer and how to apply for a partnership

View benefits

Have you forgotten your password?

If so, please enter your email address and we will create a new password and send it to you.

Register user

All fields are required.

As on the old website, you will have to log in to access market reports and to register as a partner for our events. To create an account, please fill out the registration form on this page, and confirm your email address (you will get an email from us after you have clicked on the “Register” button). You have now successfully created your NORWEP user account.

There is more than one company registered under your domain.

The following companies are registered for [Domain]
Cancel

Your interests

Choose the technologies and solutions you are interested in.
You can update these later on your profile.

Almost there!

Please check your inbox

To activate your user account, confirm your email address by clicking the link we sent to [email@domene.com]

Please be sure to check your spam folder too.

Gjennomgang av Norges eksportstøtte, låne- og garantiordninger rettet mot fornybarinvesteringer i utviklingsøkonomier

Gjennomgang av Norges eksportstøtte, låne- og garantiordninger rettet mot fornybarinvesteringer i utviklingsøkonomier

Gjennomgang av Norges eksportstøtte, låne- og garantiordninger rettet mot fornybarinvesteringer i utviklingsøkonomier

Denne rapporten er laget av NORWEA på oppdrag av Norwegian Energy Partners og NHO

914.09 KB

Eksportkreditt Norge har bidratt med finansiell støtte og enkelte faglige innspill til rapporten. Rapporten er i all hovedsak basert på innspill fra norske eksportbedrifter, samtaler med norske og internasjonale aktører innenfor ECA, finans- og bistandsarbeid, samt et utvalg konsulentrapporter på samme tema fra 2016 til i dag. Rapporten skal forstås som et sammendrag av de viktigste innspillene fra disse samtalene, og rapportene som ligger til grunn. Rapporten kan dermed ikke nødvendigvis leses som et uttrykk for oppdragsgivernes standpunkt i temaene som omtales.