Not a partner?

Not a partner?

Being a NORWEP partner makes your job easier. Learn about the benefits we offer and how to apply for a partnership

View benefits

Have you forgotten your password?

If so, please enter your email address and we will create a new password and send it to you.

Register user

All fields are required.

As on the old website, you will have to log in to access market reports and to register as a partner for our events. To create an account, please fill out the registration form on this page, and confirm your email address (you will get an email from us after you have clicked on the “Register” button). You have now successfully created your NORWEP user account.

There is more than one company registered under your domain.

The following companies are registered for [Domain]
Cancel

Your interests

Choose the technologies and solutions you are interested in.
You can update these later on your profile.

Almost there!

Please check your inbox

To activate your user account, confirm your email address by clicking the link we sent to [email@domene.com]

Please be sure to check your spam folder too.

2 - 4 May (GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris Add to calendar

Price

Markets

Global

Sveriges behov for elproduksjon kan komme til å tredobles innen 2050 og havvind med rette forutsetninger kan møte nesten halvparten av dette behovet viser studier. Sverige vil ha mindre produksjon enn bruk allerede i 2032, det trengs nye investeringer tilsvarende 75TWh, omtrent 19GW. Sveriges uttalt politisk ambisjon er å være fossilt fritt innen 2040.

En elektrifisering av industrien og transportsektor samt en utbygd elproduksjon er avgjorde for å nå klimamålene. Virkningen av et planlagt nettutbyggingsprogram av Svenska Kraftnät som trengs for å oppdatere et av Europas eldste transmission network i tråd med landets energiovergangsstrategi vil også bidra til at utbygging av havvind vil ta ytterlige fart. Nye aktive havvindmølleparker er forventet fra 2025 og utover. Lillgrund med 48 turbiner, 110 MW ble bygget ut så tidlig som 2008.

Norske havvindselskaper er klare til å samarbeide med den svenske industrien for å skape et sterkt og bærekraftig tilbud og lage løsninger som ikke bare Norden trenger, men som også Europa tenger for å nå deres mål om 60 GW innen 2030 og 300 GW havvind innen 2050.

Under næringslivsdelegasjon blir det organisert to havvindseminarer hvor vi vil se på muligheter for samarbeid/synergier, ambisjonsnivå, muligheter, rammeverk, operatør forventinger, FoU og innovasjon, bistand fra virkemiddelapparat,  supply chain utfordringer og innspill fra leverandørkjeden på begge sider av grensen.

Program

>> last ned havvindprogrammet

Stockholm 2. mai

10:00 - 11:00 Offisiell åpningsarrangement: Norge & Sverige - Sterkere sammen enn hver for oss.
18:00 - 20:30 Returmottakelse. (med forbehold om plass, meld din interesse i påmeldingskjemaet)

Stockholm 3. mai 

09:30 - 12:00 Seminar på Havvind: Svensk samarbeid for utbygging av havvind i Skandinavia
12:00 - 13:00 Minglelunsj
13:00 - 14:00 (Cont.) Seminar på Havvind
15:00 - 18:00 Transport fra Stockholm til Gøteborg
19:00 - 21:30 Mottakelse. På menyen er norske og svenske råvarer satt sammen til et Norsk-Svensk samarbeid 

Gøteborg 4. mai

11:00 - 11:45 Plenumsåpning: Norge & Sverige - Sterkere sammen om utvikling av fremtidens grønne industrier
12:30 - 15:00 Norsk – Svensk samarbeidsplattform for utvikling av leverandører og verdikjede for havvind til et marked i vekst: Nordsjøen og det Baltiske hav

Selskaper

Selskaper som har bekreftet deltagelse er bl.a.:
RWE, Equinor, Aker Offshore Wind, Magnora, Deep Wind Offshore, Statkraft, Aker Solution, Swedish Wind Energy Association, Svenske kraftnett, SR Energy, Njordr, DNV, Hitachi Energy, METCenter, Hexicon, Spor, Eksfin, Innovation Norway, Business Sweden, Kongstein, Seatwirl, NKT – Cables, Origo Solutions and Tampnet.

Praktisk informasjon

Informasjon

Påmelding

Collaborators